Covid-19 

We gaan er vanuit dat iedere leerling deze regels goed doorleest en zich aan de regels houdt!

We proberen deze pagina zo up-to-date mogelijk te houden, echter door snelle veranderingen in beleid zullen deze regels soms niet 100% aansluiten op de landelijke maatregelen. Onze excuses; er wordt aan gewerkt!

Algemene maatregelen:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Bij benauwdheid en koorts van een gezinslid blijft het hele gezin thuis.
 • Draag een mondkapje in de gangen van de popschool en als een docent hiernaar vraagt.

Aanvullende maatregelen en informatie:

 • Bovenstaande regels worden in acht genomen.
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van de docenten.
 • De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. (zodat er minder tot
  geen verkeer naar binnen toe hoeft plaats te vinden).
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de keuken door leerlingen/niet-docenten.
 • Bij gebruik van toilet of bij het naar binnen gaan, eerst handen desinfecteren en een
  desinfecterend doekje meenemen om hiermee deuren te kunnen openen.
 • Na gebruik van toilet, handen wassen en met een doekje de kraan dichtdraaien (protocol
  hangt ook op, op de toiletten).
 • Maatregelen worden voorafgaand aan de les herhaald in de groepsapps.
 • Leerlingen met symptomen blijven thuis / worden naar huis gestuurd.

  Hoe zullen de lessen eruit gaan zien:

 • Leerlingen komen zelf naar de les locatie. (ouders alleen brengen en ophalen)
 • Kinderen worden op tijd afgezet en opgehaald. (niet eerder/later dan noodzakelijk)
 • Kom niet eerder dan je les begint.
 • Ga niet later weg dan dat je les is afgelopen.
 • Ouders en andere niet-leerlingen blijven niet bij de les aanwezig.
 • Maximaal 3 docenten bij de groepen (in ons geval zijn er maar 2 docenten).
 • Er zijn pauzes tussen de lessen zodat er tijd is om te wisselen van groepen en er geen
  contactmoment is met leerlingen van andere leeftijden.
 • Pauzes worden o.a. gebruikt om daar waar nodig is de les locatie op te ruimen en te
  desinfecteren.
 • De focus in de lessen ligt voorlopig op spel op afstand en script lezen.

Wat is er aanwezig:

 • Zakdoekjes.
 • Prullenbak.
 • Desinfecterende doekjes.
 • Desinfecterende hand gel.

Zelf meenemen:

 • Wat te drinken. 
 • Je lesmateriaal (script, liedteksten)
 • Smartphone of tablet voor digitaal lesmateriaal. (Op eigen risico!)
 • Je eigen script & ander lesmateriaal.
  Smartphone of tablet: voor digitaal script en lesmateriaal.

 

Het dragen van een mondkapje is in ieder geval verplicht op de gangen van de popschool.

 

Bij het meermaals (opzettelijk) overtreden van bovenstaande regels kun je worden verzocht de les, en dus het terrein te verlaten.

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze regels? Neem dan contact met ons op.